คุณภาพ

บริษัทได้มีการพัฒนาทั้งระบบการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบ มีการตรวจสอบวัตถุดิบทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ควบคุมกระบวนการผลิต มีการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลรินทรีย์ของสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า มีการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการกลางเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน HALAL, GMP, HACCP 


Powered by MakeWebEasy.com