เกี่ยวกับเรา

  บริษัท C.F. SPICES CO.,LTD.ได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2523 ในนามของร้าน เค-ซี เครื่องเทศ ซึ่งเป็นร้านขายพริกไทยอย่างเดียว เนื่องจากเดิมมีพื้นฐานครอบครัวเป็นเกษตรกรสวนพริกไทยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ต่อมาวงการอาการไทยได้พัฒนาขึ้น มีการเน้นในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าทางร้านจึงได้พัฒนาขบวนการผลิต ในลักษณะการผลิตสินค้าที่ปลอดเชื้อ โดยไม่ผ่านการฉายรังสี และรมควันในนามของ C.F. Spices CO.,Ltd ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บริษัทเป็นผู้ผลิตพริกไทยป่นและเครื่องเทศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  บริษัทได้มีการพัฒนาทั้งระบบการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบ มีการตรวจสอบวัตถุดิบทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ควบคุมกระบวนการผลิต มีการ ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลรินทรีย์ของสินค้าก่อนนำส่งลูกค้า มีการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการกลางเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน HALAL, GMP, HACCP ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันPowered by MakeWebEasy.com